Våra hastighetsgrupper

Det är i år 5 grupper, vilket ger 7 körpass om 15 minuter.
Tjej-gruppen får 6 st körpass men kommer erbjudas ett 7:e körpass i valfri blandad grupp.

Lugn grupp

Du är ny eller ganska ny på bankörning, eller så trivs du i ett lugnare tempo även om du har kört länge.
Du strävar efter att hålla väldigt god marginal till dina medåkare och om du vill köra om så planerar du detta i väldigt god tid.
Du är här för att bättre lära dig kontrollera din motorcykel under ordnade former.
Ni kommer i gruppen överens om vart ni vill tillåta omkörningar och ni kommer träffas efter varje körpass för genomgång och utvärdering.
I denna grupp skall din hoj vara gatlegal och vi tillåter textilkläder.
Många försäkringsbolag godkänner denna grupp i sina villkor, kolla med ditt om din försäkring gäller för just dig. Körkort är ett krav.

Medel grupp
Du har lite eller mycket vana av bankörning men håller fortfarande ett moderat tempo, dock ett högre tempo än den lugna gruppen. Du börjar få koll på spårval och bromspunkter.
Förutom god marginal har du bra koll på omkörningar och du är van att bli omkörd.
I denna grupp skall din hoj vara gatlegal och vi tillåter textilkläder, även om vi rekommenderar skinnställ.*
Många försäkringsbolag godkänner denna grupp i sina villkor, kolla med ditt om din försäkring gäller för just dig. Körkort är ett krav.

Snabb grupp
Du som väljer denna grupp har god körvana. Vi tror att du har kört mycket på bana och har god koll på bromspunkter och spårval. Tempot är högt och du är van att både köra om och bli omkörd.
Du gör inget oförutsägbart på banan, som tex oförutsedda sidoförflyttningar.
I denna grupp blandas gatlegala hojar med oreggade racehojar och det är därför färre försäkringsbolag som godkänner denna grupp i sina villkor, kolla noga vad som gäller för just dig.
Skinnställ är ett krav. Körkort eller licens är ett krav.

Snabbaste grupp
Du som väljer denna grupp har mycket god körvana. Vi tror att du har kört så mycket på bana att du aspirerar till tävling eller redan tävlar, du har mycket bra koll på bromspunkter och spårval.
Tempot är mycket högt och du är van att både köra om och bli omkörd.
Du gör inget oförutsägbart på banan, som tex oförutsedda sidoförflyttningar.
I denna grupp blandas gatlegala hojar med oreggade racehojar och det är därför färre försäkringsbolag som godkänner denna grupp i sina villkor, kolla noga vad som gäller för just dig.
Skinnställ är ett krav. Körkort eller licens är ett krav.

Tjej-grupp

Vi vill med denna grupp att du som vill prova på att köra bana, ska känna dig extra välkommen.
Andra organisationer har bra erfarenhet av tjejgrupper och därför vill vi erbjuda detta även på våra bandagar.
Vi vill lägga lite extra fokus på att vi tar hänsyn och hjälper varandra att utvecklas och bli säkrare förare.

För övrigt gäller samma beskrivning som "Lugn grupp"